Przejdź do treści
1
2
3
4
5
Przejdź do stopki

Przygotowanie do życia w środowisku społecznym

Treść

Jednym z rodzajów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja społeczna, której głównym celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Obejmuje ona:
- ćwiczenie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań,
- likwidowanie barier m.in. komunikacyjnych i transportowych,
- pobudzanie aktywności społecznej poprzez podnoszenie zaradności osobistej

1184