Przejdź do treści
1
2
3
4
5
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Wstęp deklaracji

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siołkowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/wtzwsiolkowej 

Dane teleadresowe jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Siołkowa 31
33-330 Grybów
tel/fax: 184452149
email: wtz31@interia.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-16

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Ułatwienia na stronach podmiotowych BIP w ramach RSBIP

Strona BIP posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • Możliwość powiększania wielkości liter na stronie
 • Możliwość zwiększania inerlinii  oraz odstępów pomiędzy literami
 • Mapa strony
 • Focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklaracja sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Gruca 
e-mail: wtz31@interia.pl 
Telefon: 18 445 21 49

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek WTZ znajduje się w Siołkowej nr 31. Jest to budynek parterowy. Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami prze wejście od strony przedszkola.

W roku 2021 zaplanowano modernizację obiektu pod katem przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

15075