Przejdź do treści
1
2
3
4
5
Przejdź do stopki

Przygotowanie do życia w środowisku społecznym

Treść

Jednym z rodzajów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja społeczna, której głównym celem jest umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Realizowana jest poprzez:
- ćwiczenie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań 
- likwidację barier m.in. transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji
- pobudzanie aktywności społecznej poprzez podnoszenie zaradności osobistej

15075