Przejdź do treści
1
2
3
4
5
Przejdź do stopki

Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy

Treść

 

  • trening przygotowania do podjęcia pracy
  • trening umiejętności pracy w zespole i współ-odpowiedzialności za wykonywane zadanie
  • rozwijanie motywacji i tempa pracy
  • podnoszenie sprawności ruchowej i manualnej
  • ćwiczenia koncentracji i pamięci
  • ćwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności, doprowadzania powierzonego zadania do końca
  • ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy
  • ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania
15307