Przejdź do treści
1
2
3
4
5
Przejdź do stopki

Rozwijanie umiejętności życia codziennego

Treść

  • trening w zakresie czynności życia codziennego
  • ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej
  • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego
  • zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne i estetyczne przyrządzanie posiłków, prace porządkowe w domu, obsługa urządzeń technicznych 
  • trening ekonomiczny
  • umiejętność odpowiedniego zachowania się, zasady savoir vivru
15075